ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՒ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ

Իրավունքների խախտման հետ կապված հարցերում ամենաարդյունավետ լուծումներ.