ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ

ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՆԵՐՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՒ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ. ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԳՅՈՒՏԵՐԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՒ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ