ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
  1. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՒ ԱՅԼ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

  2. ՕԺԱՆԴԱԿՈՒՄ ԱՐՏՈՆԱԳՐՄԱՆ ՃՇԳՐԻՏ ՕԲՅԵԿՏ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ, ԱՆՑԿԱՑՆԵԼ ՈՐՈՆՈՒՄ, ԿԱՏԱՐԵԼ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՒ ԳՐԱՆՑՈՂ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅՏԵՐ, ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ԴԵՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՒ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼ ԳՐԱՆՑՈՂ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ՄԵՐԺՎԱԾ  ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

  3. ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐՈՒՄ, ՆԱԵՒ ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՍԿՍԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ, ԻՐԱՎԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՌՋԵՒ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԸ ԵՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԸ: