ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
  1. ՀՀ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ, ԿԱՏԱՐԵԼ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ. ԿԱՏԱՐԵԼ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵՋ, ՀԱՅՏԵՐԸ ՉԵՂՅԱԼ ՃԱՆԱՉԵԼ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ, ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԱՌԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ, ԴԻՄԵԼ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ.

  2. ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐՈՒՄ, ՆԱԵՒ ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՍԿՍԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ, ԻՐԱՎԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՌՋԵՒ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԸ ԵՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՒ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՒ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ ԿՆՔԵԼ ՏՎՅԱԼ ՈԼՈՐՏՈՒՄ:

  3. ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՒ ԱՆԲԱՐԵԽԻՂՃ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ